K-1
Kyokushin Karate World Champions 極真会館

   
 Kyokushin 
 1975 
 1979 
 1983 
 1987 
 1991 
 1995 
 1999 
 2003 
 2007 
 2011 
 Champion 
 Katsuaki Sato 
 Makoto Nakamura 
 Makoto Nakamura 
 Akiyoshi Matsui 
 Kenji Midori 
 Kenji Yamaki 
 Francisco Filho 
 Hitoshi Kiyama 
 Ewerton Teixeira 
 Tariel Nikoleishvili 
 2nd Place 
 Hatsuo Royama 
 Keiji Sanpei 
 Keiji Sanpei 
 Andy Hug
 Akira Matsuda 
 Hajime Kasumi 
 Hajime Kasumi 
 Sergey Plekhanov 
 Jan Soukup 
 Ewerton Teixeira 
 3rd Place 
 Jyoko Ninomiya 
 Willie Williams 
 Akiyoshi Matsui 
 Akira Matsuda 
 Hiroki Kurosawa 
 Francisco Filho 
 Aleksander Pitchkounov 
 Ewerton Teixeira 
 Artur Hovhannisian 
 Goderzi Kapanadze 
 4th Place 
 Daigo Ooishi 
 Takashi Azuma 
 Ademir da Costa 
 Michael Thompson 
 Jean Riviere 
 Garry O'Neill 
 Glaube Feitosa 
 Glaube Feitosa 
 Darmen Sadvokasov 
 Makoto Akaishi 
 5th Place 
 Toshikazu Sato 
 Howard Collins 
 Yasuto Onishi 
 Ademir da Costa 
 Kenji Yamaki 
 Nicholas Pettas 
 Nicholas Pettas 
 Lechi Kurbanov 
 Andrey Stepin 
 Zahari Damyanov 
 6th Place 
 Takashi Azuma 
 Bernard Creton 
 Nicholas Da Costa 
 Hiroki Kurosawa 
 Yutaka Ishii 
 Hiroki Kurosawa 
 Yasuhiko Kimura 
 Yasuhiko Kimura 
 Alejandro Navarro 
 Nikolai Davydov 
 7th Place 
 Charles Martin 
 Zeno Maxer 
 Keizo Tahara 
 Yasuhiro Shichinohe 
 Yasuhiro Shichinohe 
 Luciano Basile 
 Ryuta Noji 
 Sergey Osipov 
 Eduardo Tanaka 
 Oleksandr Ieromenko 
 8th Place 
 Frank Clark 
 Koichi Kawabata 
 Dave Greaves 
 Nicholas Da Costa 
 John Kleijn 
 Glaube Feitosa 
 Ryu Narushima 
 Hiroyuki Kidachi 
 Tatsuya Murata 
 Ilya Karpenko